سالن ورزهای گروهی

فروش ویژه GFX

نام رشتهدوره یک ماه ۱۲ جلسهدوره چهار ماه ۴۸ جلسه
ELECTRO-BODY  ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ریال  ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ریال
CROSSFIT ۵،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۴،۸۵۰،۰۰۰ریال
FUNCTIONAL TRAINNING ۵،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۴،۸۵۰،۰۰۰ریال
PHYSICAL FITNESS ۵،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ریال
CALISTHENICS ۵،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ریال
WUSHU ۵،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ریال
AEROBIC ۵،۲۰۰،۰۰۰ریال ۱۵،۶۰۰،۰۰۰ریال
TRX ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ریال ۱۵،۶۰۰،۰۰۰ریال
KICKBOXING ۴،۶۵۰،۰۰۰ریال ۱۳،۹۵۰،۰۰۰ریال
BODY PUMP ۴،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ریال
BODY COMBAT ۴،۵۰۰،۰۰۰ریال ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ریال
TEAKWONDO ندارد ۹،۷۵۰،۰۰۰ریال
TAI CHI ۳۰۰،۰۰۰ریال ۹۰۰،۰۰۰ریال
استعدادیابی ورزشی ۱،۵۰۰،۰۰۰ریال  ---
بادی کامپوزیشن ۵۰۰،۰۰۰ریال  ---

۱-داشتن کارت عضویت مجموعه انقلاب الزامی میباشد

۲-پکیج های ورزشی بعد از پایان مدت اعتبار قایل استفاده نخواهد بود

جهت اطلاعات بیشتر با پذیرش استخر یا با مدیریت آقای (علی رضا محمدی) تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:
۰۹۱۲۸۸۸۵۴۵۹

تماس و ارسال نظرات

Required *